Karadeniz Bölgesinde Ekoturizmin Geliştirilmesi: Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi (Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Projesi) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve "Sivil Toplum Diyaloğu Programı" tarafından desteklenen; Sustainable Rural Development International Limited (SRDI – Birleşik Krallık) ortaklığında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Pınarbaşı Kaymakamlığı, Azdavay Kaymakamlığı, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı, Azdavay Belediye Başkanlığı, Zelenye Khutora (Ukrayna) ve Tsinandlis Edemi (Gürcistan) katkıları ve Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED) sorumluluğunda yürütülmektedir.

Sürdürülebilir turizm; sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının başlıca unurlarından biri olarak kabul görmektedir. 2003 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa’da turizmin sürdürülebilirliği konusunda bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda turizm; dünya ekonomisinde ve AB ekonomisinde en önemli ve gelişmekte olan sektörlerden biri olarak tanımlanmaktadır. Avrupa ve dünya çapındaki sürdürülebilir gelişmeye katkısı açısından büyük önem taşıyan sektörün yaşayabilmesi, büyümesi, rekabet edebilirliği ve başarısı için Avrupa turizminin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.

> devamı