Amacımız

Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED)'e göre Ekoturizm doğaya ve yöre halkına duyarlı, alanın ekolojik hassasiyetini korurken yöre insanına fayda sağlamayı ilke edinen bir kalkınma aracıdır. Küre Dagları Milli Parkı Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde Küre Dagları üzerinde yer almaktadır. Tamamen bir plato karakterindeki milli park dogu-batı dogrultusunda uzanır ve yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir esik niteligindedir. Bu nedenle milli parkın yer aldıgı alan üzerinde hemen hiçbir yerlesme birimi bulunmamakta, sosyal hayat milli parkın yakın çevresinde devam etmektedir.

Koruyarak faydalanmak, faydalandıkça da korumak...

Ekoturizm korumaktır. Eğer bir bölgede doğal ve kültürel bir değer korunuyorsa bu koruma orada yaşayanlara da bir fayda sağlıyorsa bu ekoturizmdir. Ekoturizm, bir amaç değil doğayı korumanın ve yöre insanının refahını arttırmanın bir aracıdır. KED Küre Dağları'nda gelişen doğa turizmini ekolojikleştirmeyi ve yerele faydasını arttırmayı amaçlıyor. KED'in amacı Küre Dağları Milli Parkı çevresindeki köyleri de cazibe merkezi haline getirmek, böylece şehirlilerle yöre insanını bulışturmak, iletişimini arttırmak, yöreye toplumsal ve ekonomik fayda sağlarken; korumaya da yardımcı olmaktır.